کامپیوتر . موبایل . اینترنت . ماهواره
در محراب دروغ و نیرنگ نماز عشق نخوانید.

                                                                                      

این کار شدنی است . برا یانجام این کار  ، پس از ورود به جی میل خود ، با انتخاب ایکن setting  می بایست گزینه mail setting را انتخاب کرده و سپس در بخش تنظیمات ، ثب Accounts and import  را انتخاب کنید. اکنون باید در داخل این تب و از گزینه دوم  import mail and contacts و با کیلک بر روی import from  another  address صفحه ای می شوید  که باید اردس ایمیل خود در سایر سرویس دهنده های ایمیلی را وارد کنید .ارسال توسط واحد محمودی

ابزار رایگان وبلاگ

طراحی سایت